Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o pronájmu-Vzor

Smlouva o pronájmu přívěsného vozidla
 

 

Pronajímatel: Františk Civiš, Drnkova 424, Blovice 33601, IČO: 05899036

a


Nájemce: ….................................................. bytem …...............................................
průkaz totožnosti: …............................... telefon: ….....................
ŘP: …..........................

uzavírají nájemní smlouvu

 

 

 

1.) Předmět smlouvy: Pronajímatel ponechává nájemci do dočasného používání

nákladní přívěsný vozík tov. Značky:

SPZ:
VIN:


 

2.) Doba pronájmu:

datum a čas vypůjčení:………………………………

domluvený termín vrácení:………………………….


 

3.) Sjednané nájemné: …………………………….


 

4.) Další ujednání: Nedílnou součástí této smlouvy jsou podmínky pronájmu uvedené

na zadní straně smlouvy, na nichž se smluvní strany dohodly a jejichž závaznost podpisem této smlouvy potvrzují.


 

5.) Závěrečné ustanovení: Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, stejného znění, každá ze smluvních stran obdržela po jednom z nich.


 

Dne….. ............... V Blovicích 


 


 

Za pronajímatele: ………………………. …......Za nájemce:……………………………